به گزارش ویرا سنتر، در سفر خود به نروژ امروز می‌خواهیم سری به دانشگاه‌های آن بزنیم و شرایط تحصیل آن را مورد بررسی قرار دهیم.

دانشگاه‌های نروژ جزو 10 دانشگاه کشور برتر دنیا هستند که نه تنها ایرانیان بلکه سراسر دینا آرزوی تحصیل در آن‌ها را دارند.