به گزارش ویزا سنتر، تحصیل در نروژ شاید برای خیلی از افراد خیال پردازی باشد اما آنچه که در این مقاله آمده است شرایط راحت تحصیل در نروژ را بیان می‌کند.